Design publish
Image default
Zakelijke dienstverlening

Is het mogelijk om te besparen op kosten voor VvE beheer?

Veel huiseigenaren vinden het bedrag dat ze betalen aan VvE beheer te hoog en vragen zich af of er een manier is om op de kosten voor VvE beheer te besparen. Een oorzaak kan zijn dat u niet goed weet wat er met uw voorschotbedrag gebeurt, maar het kan ook zijn dat u inderdaad onnodig te veel betaalt aan VvE beheer. Heeft u het vermoeden dat u te veel betaalt, dan kunt u het beste eerst uitzoeken welke posten er met uw voorschotbedrag worden bekostigd. 

Kosten voor VvE beheer, waar zijn deze doorgaans uit samengesteld?

Met het voorschotbedrag dat u maandelijks betaalt wordt het onderhoud en beheer van gemeenschappelijke ruimten bekostigd. Dat kan gaan over kosten voor elektriciteit of verwarming in gemeenschappelijke ruimtes, verlichting in een centrale hal, een glasverzekering, dagelijks onderhoud wat bestaat uit kleine reparaties en schoonmaak en ook de kosten voor beheer en administratie worden uit het voorschotbedrag betaald. De grootste post is groot onderhoud zoals een reparatie aan het dak of de renovatie van een trappenhuis. Wanneer het pand goed onderhouden wordt door uw beheerder kunnen deze kosten in de hand worden gehouden. Maar als er sprake is van achterstallig onderhoud dan kunnen de kosten voor reparaties enorm oplopen wat zich weer vertaalt in hogere kosten voor VvE beheer. 

Hoe kunt u voorkomen dat de kosten voor VvE beheer oplopen?

Door te kiezen voor een VvE beheerder die tijdig onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren kunt u voorkomen dat u onnodig te veel betaalt. Een betrouwbare beheerder legt de planning van onderhoudsprojecten vast in een Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) wat inzage geeft in wat er van uw voorschotbedrag wordt betaald. Bespaar op de kosten voor uw VvE beheer en kies voor een betrouwbare VvE beheerder die u niet opzadelt met onnodige reparaties. U kunt voor een passend pakket vrijblijvend contact opnemen met Winter VvE beheer. 

https://mijnkeusvvebeheer.nl/