Design publish
Image default
Zakelijke dienstverlening

In het kader van welke doeleinden vindt steiger engineering plaats?

Bent u een professional binnen de bouwwereld? Dan hoeven we u, ongeacht uw specifieke functie, niet te vertellen hoe belangrijk tijdelijke hulpconstructies zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld bekistingen, maar ook steigers. Vaak zijn deze elementen ietwat ondergeschoven kindjes, terwijl ze in feite net zoveel aandacht als de hoofdconstructiewerkzaamheden verdienen. Steiger engineering vindt om twee redenen plaats: het duidelijk vastleggen van de ideeën van de ontwerper of de constructeur en het verstrekken van informatie aan toezichthouders, controleurs en andere betrokkenen.

Berekeningen en tekeningen door een professional

Onlosmakelijk verbonden aan de eerste reden zijn ook de veiligheid en de efficiëntie waarmee werkzaamheden op een steiger kunnen worden uitgevoerd. Vanwege de vele factoren van belang, is het dan ook noodzakelijk om de steiger engineering uit handen te geven aan een professional. Deze zal de berekeningen uitvoeren en de tekeningen maken. Bij complexe steigers worden er meerdere doorsneden getekend. Een partij waaraan u deze taken kunt overlaten, is Steigertekening.nl BV.

De schaal waarop getekend wordt

Bij de tekeningen die in het kader van steiger engineering worden vervaardigd, wordt in de meeste gevallen een schaal van één op honderd (1:100) gebruikt. Eén centimeter op de tekening staat voor één meter in werkelijkheid. Wanneer er meer details zoals specifieke aansluitingen zichtbaar dienen te zijn, wordt er voor een kleinere schaal gekozen. De steigertekening geeft een goed beeld van de gehele constructie.

Doe een beroep op steigerinspecties om de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen

Om de veiligheid tijdens het gebruik ervan na te gaan, kan Steigertekening.nl BV ook een toetsing voor u uitvoeren. Een steigerinspecteur bekijkt het project vanuit het perspectief van de medewerkers en gaat kritisch na of er nog verbeterpunten aan te brengen zijn. Medewerkers dienen hun werk te allen tijde dan ook veilig te kunnen uitvoeren. Men werkt op verschillende hoogtes, waardoor aan alle geldende normen dient te worden voldaan.